Vilkår for workshop, kurs og webinar hos Norges Pole Sport Forbund

Vilkår for workshop, kurs og webinar hos Norges Pole Sport Forbund ("Workshop")

 

  • All påmelding er bindene.

  • Workshopsdeltaker under 16 år gammel må ha skriftlig tillatelse fra foresatt.

  • Workshop skal betales på forskudd.

  • Betaling for Workshop refunderes ikke. Eventuelt må legeerklæring forevises.

  • Ved sykdom eller skader i løpet av Workshopen vil ikke avgiften bli refundert.

  • Ved sykdom/fravær hos instruktøren skal Norges Pole Sport Forbund gi deg beskjed så tidlig som mulig. Forbundet forbeholder seg retten til å kunne gjøre endringer eller kanselleringer av Workshop.

  • Du er selv ansvarlig for å ha god allmen helsetilstand, som gjør at Workshopen kan gjennomføres uten risiko.

  • Du har selv ansvar for egne eiendeler.

  • Du er selv ansvarlig for å holde din informasjon oppdatert. Forbundet fraskriver seg ethvert problem som måtte skyldes ukorrekt postadresse, e-post, og/eller tlf.

Sist oppdatert 15. november 2019