SUSPENSJONSLISTE

 

1. Utøver: Imma Øksenholt

Forseelse: No show i Norgesmesterskap i pole 2018

​Dom: Suspensjon fra alle IPSF konkurranser 

Utløper: 31/12/2019

2. Utøver: Cecilie Tonheim

Forseelse: No show i Norgesmesterskap i pole 2018

Dom: Suspensjon fra alle IPSF konkurranser

Utløper: 31/12/2019