Vi trenger nye styremedlemmer

Vil du bringe NPSF inn i fremtiden? Til NPSFs Årsmøte 2019 den 16. juni trenger vi nye medlemmer i Styret: 1 Nestleder, 1 Styremedlem og 2 Varamedlemmer.


Her finner du mer informasjon om stillingene:


Nestleder

Valg: 2 år. Første år velges Nestleder for 1 år

Ansvar:

 • Har ansvaret for driften og oppgavene til styreleder i styreleders fravær

 • Støtte Medlemsansvarlig & Workshopsansvarlig med sitt arbeid

 • Planlegge og gjennomføre workshop, kurs (unntatt IPSF kurs) og webinar i samarbeid med Workshopsansvarlig, Medlemsansvarlig & NM-ansvarlig for å øke inntekter til forbundet og NM

 • Nestleder kan ikke konkurrere i NM


Styremedlem - Medlemsansvarlig

Valg: 1 år

Ansvar:

 • Ansvarlig for verving og registrering av nye medlemmer

 • Ansvarlig for medlemmers nyhetsbrev og nettside

 • Videreutvikle medlemstilbud og medlemspakker, kampanjer o.l.

 • Planlegge og gjennomføre kurs og webinar i samarbeid med Nestleder & Workshopsansvarlig som skal øke kompetansen blant medlemsgruppene og andre interresenter

 • Medlemsansvarlig kan ikke konkurrere i NM


Varamedlem - Antidopingansvarlig

Valg: 1 år

Ansvar:

 • Være kontaktpersonen med IPSF

 • Følge opp dopingkontroller

 • Sette opp et doms- og ankeorgan

 • Videreutvikle og følge opp antidopingarbeid i NPSF, inkl. Fundraising og funding til antidoping

 • Svare på spørsmål fra medlemmer om Antidoping

 • Sørge for at alle medlemmer har tilgang til informasjon om antidoping

 • Ansvarlig for antidoping utdanningsprogram for alle utøvere

 • Samarbeide med NM-ansvarlig for arrangering av NM

 • Antidopingansvarlig kan ikke konkurrere i NM


Varamedlem - Sponsorsansvarlig

Valg: 1 år

Ansvar:

 • Ansvarlig for sponsorinnhenting for både NM og ikke-NM eventer (workshop, webinar, kurs, osv)

 • Etablere sponsoravtaler

 • Sørge for at alle sponsorer bli godt tatt vare på

 • Samarbeide med Medlemsansvarlig for innhenting av medlemstilbud og medlemspakke fra sponsorer

 • Samarbeide med NM-ansvarlig, Workshopsansvarlig og Markedsføringsansvarlig & støtte deres med sitt arbeid hvor det trengs

 • Sponsorsansvarlig kan konkurrere i NM


Hvem kan stille til valg?

De som melder sin interesse må være medlem av NPSF og kontingent må være innbetalt innen 14 dager før årsmøtet, slik at dette blir registrert og kan verifiseres for innstilling av kandidater. Søndag 2. juni 2019, 14 dager før årsmøtet er desidert siste frist for å melde interesse til epostadressen info@polesportnorge.no.


Vi anbefaler de som vurderer å stille til valg å tenke over følgende:


1. Har du tid til å sitte i Styret?

 • Det er online styremøte en gang i måneden og det er forventet av deg som styremedlem at du har tid til å delta på styremøtene (sett bort ifra uforutsette ting).

 • Det vil være situasjoner som oppstår og behov for ekstraordinære styremøter, og da vil det være en stor fordel om man ser for seg at man kan stille på relativt kort varsel.

 • Du må kunne dedikere 2-3 timer i uken for styrearbeid gjennom året. Det kan kreves flere timer før og under NM. Alle i styret jobber frivillig.

2. Hvorfor gjør folk dette?

 • Man bryr seg om framtiden til NPSF.

 • Man ønsker å være med å bidra til noe bra for pole sport i Norge.

 • Man får en unik mulighet til å få erfaring med styrearbeid.

 • Om man ønsker å sitte i noe kommersiellt styre i framtiden så er det bra erfaring å ha, samt er det bra for CV’en.

3. Hvordan kan du stille til valg?

 • Send e-post til info@polesportnorge.no og beskriv deg selv, hvilken stilling du ønsker å stille i, dine intensjoner og hvor du ser at du passer inn innen søndag 2. juni 2019.

 • Pass på at kontingent er betalt i god tid.

 • Fordel dersom du har referanse og anbefalinger

Dersom du kunne tenke deg å stille til valg, har et godt forslag til noen som burde stille, eller bare er nysgjerrig på hva de ulike vervene innebærer, kan du sende en kort mail til info@polesportnorge.no for en uforpliktende prat.
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle